Nepsy-valmennus

Elätkö haastavaa arkea  neruropsykiatsien erityistarpeiden, esim. ADHD-lapsen/-nuoren/-aikuisen kanssa?

Ei tarvitse pärjätä ja jaksaa yksin.

Neuropsykiatrinen valmennus (nepsy-valmennus) on ohjaukseen perustuva sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se on suunnattu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityistarpeita, kuten ADHD, ADD, autismin kirjon häiriö, Tourette, kielellinen erityisvaikeus tai sensorisen integraation häiriö. Myös mielenterveys- tai päihdekuntoutujat hyötyvät valmennuksesta. Valmennukseen pääseminen ei edellytä diagnoosia.

Valmennus soveltuu myös henkilöille, joilla ei ole edellä mainittuja piirteitä. Haasteina voivat olla esimerkiksi arjen järjestämiseen liittyvät pulmat, pettymykset ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä tai elämän mielekkyyden puuttuminen. Valmennuksen keinoin on mahdollista parantaa elämänlaatua, tutustua itseen ja löytää oma paras mahdollinen suoritustaso. Valmennus on mahdollista kohdistaa auttamaan lasta tai nuorta koulunkäynnin haasteissa, esim. lukemaan oppimisen ja laskemisen pulmat.

Valmennus on tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, jota toteutetaan valmentautujan omissa toimintaympäristöissä, valmentajan toimitiloissa tai muussa yhteisesti sovitussa paikassa.

Valmennuksen tausta-ajatuksena on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Kaikista ihmisistä ja ympäristöistä on mahdollista löytää voimavaroja. Ihminen tietää itse soivat ratkaisut haasteisiinsa. Valmentajan tehtävänä on auttaa ratkaisujen löytämisessä.  Olen kohdannut yli kahdenkymmenen vuoden aikana koulutyössä sekä oman arjen kautta neuropsykiatrisia haasteita ja niiden vaikutusta arkeen.

Yhdessä valmentautujien kanssa olemme löytäneet toimivia ratkaisuja arkeen. Valmentautujat ovat kertoneet valmennuksen auttaneen arjenhallintaan, oman tilanteen jäsentämiseen, toimivien keinojen löytymiseen, itsetuntemuksen kasvamiseen sekä itsetunnon kohentumiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää laittamalla sähköpostia (tarja @ pohjatar.fi) tai soita/laita tekstiviesti minulle (050 368 1991). Tavataan kaffee- tai teekupposen äärellä ja mietitään, miten voisin auttaa sinua/perhettänne/työyhteisöä löytämään ratkaisuja arjen haasteisiin.

Yksilövalmennus 50 €/45 min. tai 65 €/60 min ja pari-/ryhmävalmennus 100 €/90 min. Hinnat sisältävät alv:n 24%.