Työnohjaus

Tervetuloa mukavalle ja luovalle matkalle kohti työssäjaksamista sekä oman työminän löytymistä osana työyhteisöä yksin tai ryhmässä!

Työnohjauksessa ohjattava valitsee tavoitteen, jota kohti lähdetään kulkemaan. Ratkaisut haastesiin sekä ongelmiin ovat jo olemassa ja yhdessä etsitään niitä ratkaisukeskeisin ja toiminnallisin menetelmin (käden taidot, kuvataide, valokuvaus ja musiikki). Yhdessä tehden, toiminnallisesti ja ratkaisukeskeisesti, ajatukset vapautuvat ja löydetään uusia näkökulmia käsiteltävään aiheeseen. Turun AMK:ssa suoritetun Toiminnallinen ja ratkaisukeskeinen työnohjaus, 60 op -opintojen ohella yli 20 vuoden opettajana työskentely eri luokka-asteilla on luonut vankan perustan etenkin kasvatus- ja opetusalan työnohjaukseen. Työnohjauksen lopputyöni tein aiheesta ”Käsityö osana ratkaisukeskeistä työnohjausprosessia – Tikutan, kierrän, kokoan – työniloa metsästän”.

Yksilötyönohjauksen hinta on 80 €/45 min. tai 100 €/tunti. Ryhmätyönohjauksesta laskutan 220 €/90 min. Hintoihin sisältyy alv 24%.

Kysy lisää ja varaa aika itsellesi laittamalla sähköpostia (tarja @ pohjatar.fi) tai soita/laita tekstiviesti minulle (050 368 1991).

Lisätietoa ratkaisukeskeisyydestä: ratkes.fi ja työnohjauksesta: Suomen työnohjaajat ry.